Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją przewodów poliamidowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.11

Słowa kluczowe:

inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, stanowisko produkcyjne, proces technologiczny, profilaktyka zdrowotna

Abstrakt

Artykuł przedstawia procedury bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją przewodów poliamidowych, prowadzącego działalność biznesową w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. W artykule skupiono się na regulacjach i aktach prawnych określających podstawowe obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika w zakresie BHP, umożliwiających likwidację lub ograniczenie oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla pracownika. Poddano analizie stanowiska pracy szczególnie narażone na występowanie zdarzeń w związku z pracą, wywołanych przyczyną zewnętrzną. Przedstawiono zapobiegawcze metody minimalizowania zagrożeń na stanowisku pracy, wskazano na szczególną rolę i zaangażowanie pracodawcy w zwiększanie świadomości związanej z zagrożeniami, wypadkami, urazami i chorobami zawodowymi oraz współudział pracowników w tym procesie.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-28 — zaktualizowane 2023-09-29

Wersje

Jak cytować

Klimkowski, G., Noga, H., & Garbarz-Glos, B. B. (2023). Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją przewodów poliamidowych. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 136–150. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.11 (Original work published 28 wrzesień 2023)