Wybrane determinanty zagrożeń wynikające z implementacji koncepcji IOT/IOE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.06

Słowa kluczowe:

informacja, bezpieczeństwo informacji, zagrożenia, bezpieczeństwo, Internet, ryzyko, analiza ryzyka

Abstrakt

Dostęp do globalnej sieci internetowej stał się obecnie na tyle powszechny, że zaczyna sterować urządzeniami powszechnego użytku oraz bardzo złożonymi procesami technologicznymi. Obecnie nadano temu zjawisku termin Internet Przedmiotów/Internet Wszechrzeczy. Niewątpliwie możliwość wykorzystania tego nowoczesnego narzędzi daje nieograniczone szanse rozwoju, niemniej jednak stwarza wiele zagrożeń, które mogą doprowadzić do zjawisk katastrofalnych. Artykuł poświęcony jest ocenie ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz prezentuje praktyczną do wykorzystania metodologię analizy i szacowania ryzyka. Głównym celem opracowania jest wskazanie wybranych aspektów i zmian, które mają wpływ na zagrożenia dla przesyłanej informacji oraz znaczącą rolę użytkownika w systemie bezpieczeństwa informacji IoT/IoE. Ponadto koncepcja zarządzania bezpieczeństwem informacji powinna w szczególności precyzować odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czym jest bezpieczeństwo cyfrowe (informacyjne)?; 2) Na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym (informacyjnym)?; 3) Jakie są kluczowe wyzwania stojące przed zarządzaniem bezpieczeństwem informacyjnym w ekosystemie IoT/IoE?; 4) Czy istniejące rozwiązania w ekosystemie są wystarczająco bezpieczne, aby można je było wdrażać do systemów przetwarzających informacje? Weryfikacja powyższej hipotezy oraz podanie odpowiedzi na powyższe pytania wymagało dokonania krytycznej analizy wybranych pozycji literatury przedmiotu. Uwzględniono także wyniki badań autorki w zakresie tej problematyki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-03-03 — zaktualizowane 2023-03-20

Wersje

Jak cytować

Grubicka, J. (2023). Wybrane determinanty zagrożeń wynikające z implementacji koncepcji IOT/IOE. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(2), 85–99. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.06 (Original work published 3 marzec 2023)