Aktywność informacyjna uczestników stosunków międzynarodowych zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.07

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, informacja, wojna informacyjna, operacje informacyjne, agresja informacyjna

Abstrakt

Państwa zawsze uczestniczyły w kooperacji negatywnej zarówno o charakterze militarnym, jak i pozamilitarnym. Była ona i jest wspierana przez operacje informacyjne prowadzone w ramach trwającego globalnego konfliktu informacyjnego. Jej uczestnicy angażują się w prowadzeniu agresji informacyjnej kierując się różnymi motywami. Ta agresja jest obecna w osobowej i technicznej przestrzeni informacyjnej, co pozwala przy trwającym postępie naukowo – technicznym i technologicznym adoptować dla tego rodzaju działalność technik teleinformatycznych, komunikacyjnych i cyberprzestrzeń. Agresja informacyjna jest ukierunkowana jest na człowieka i walki o jego duszę przy realizacji partykularnych interesów przez aktywność podmiotów uczestniczących. Zmieniającemu się otoczeniu państw towarzyszą zintensyfikowane operacje informacyjne, gdzie występują elementy właściwe dla agresji informacyjnej. Dostęp do informacji w czasie niemal rzeczywistym, a także bombardowanie społeczeństw ogromną ilością informacji, przy jednoczesnym braku czasu na ich weryfikację, ułatwia prowadzenie agresji informacyjnej. Należy mieć świadomość tego, że zjawiska, zdarzenia i procesy występujące w globalnej przestrzeni bezpieczeństwa, będą nadal poddawane ocenie przez podmioty państwowe i pozapaństwowe, gdzie każdy z nich będzie dążył do zajęcia znaczącej pozycji w procesie kształtowania środowiska bezpieczeństwa miedzianobrodego w XXI wieku. Chodzi nie tylko o teraźniejszość, ale i o przyszłość, gdzie agresja informacyjna będzie zaznaczała coraz większą obecność w globalnej przestrzeni informacyjnej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-03 — zaktualizowane 2023-03-20

Wersje

Jak cytować

Szkurłat, I., & Żebrowski, A. (2023). Aktywność informacyjna uczestników stosunków międzynarodowych zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(2), 100–118. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.07 (Original work published 3 marzec 2023)