Istnieje nowsza wersja tego artykułu opublikowanego 2023-03-03. Przeczytaj wersję najnowszą.

Nielegalne migracje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2022

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.05

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo graniczne, Straż Graniczna, nielegalna migracja, kryzys migracyjny, obrona i ochrona granic Rzeczypospolitej Polskiej

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przybliżenie znaczenia roli i ochrony granicy państwowej w przypadku zagrożeń wynikających z nielegalnej migracji. W artykule ukazano ramy definicyjne, podział i charakterystykę zjawiska migracji. Przeanalizowano regulacje prawne dotyczące statusu migranta, statusu uchodźcy oraz ujęcia przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. W artykule szczegółowo przybliżono zakres i zasięg nielegalnej migracji występującej w ostatnich latach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem artykułu była Odpowiedź na pytania: Jak wygląda ochrona i obrona granic na poziomie krajowym Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie kryzysu migracyjnego i nielegalnej migracji? Czy w perspektywie minionych lat liczba nielegalnych migrantów przybywających na tereny Rzeczypospolitej Polskiej uległa zmianie? Czy istnieją realne uzasadnienia przybywania migrantów na teren Rzeczypospolitej Polskiej? Metodą badawczą, którą posłużono się w artykule jest analiza literatury badawczej oraz dostępnych statystyk Straży Granicznej, w szczególności danych dotyczących przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-03-03

Wersje

Jak cytować

Martyna Haraf. (2023). Nielegalne migracje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2022 . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(2). https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.05