Ciężar dowodu: stopień dowodu w postępowaniu sądowym. Doświadczenia Łotwy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.14

Słowa kluczowe:

prawo, ciężar dowodu, stopień dowodowy, procedura cywilna, procedura administracyjna, postępowanie wykroczeniowe, procedura karna

Abstrakt

Aktualność tematyki ciężaru dowodu w ważniejszych postępowaniach sądowych” opiera się na niejednoznacznym pojmowaniu standardu dowodowego w praktyce prawniczej, czyli momentu, w którym fakt uznaje się za udowodniony lub nieudowodniony. Celem artykułu jest zbadanie regulacji prawnych ciężaru dowodu w procedurze cywilnej, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu w sprawie wykroczeń administracyjnych i procedurze karnej oraz określenie standardów ciężaru dowodu w ramach każdego z tych postępowań. Ciężar dowodu lub obowiązek udowodnienia twierdzonego faktu jest istotnym elementem każdego postępowania dowodowego. Określenie standardu dowodowego jest zagadnieniem niejednoznacznie rozumianym w teorii prawa, a zwłaszcza w praktyce prawniczej. Niejednoznaczne rozumienie standardu dowodowego w praktyce prawniczej może prowadzić do uznania nieudowodnionych faktów za udowodnione lub odwrotnie, a nawet doprowadzić do uznania winnymi osób za niewinne. Autorka, badając ciężar dowodu w postępowaniu sądowym, wyjaśnia prawne aspekty jego standardów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-03-03 — zaktualizowane 2023-03-20

Wersje

Jak cytować

Jurkeviča, T. (2023). Ciężar dowodu: stopień dowodu w postępowaniu sądowym. Doświadczenia Łotwy. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(2), 216–232. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.14 (Original work published 3 marzec 2023)