Istnieje nowsza wersja tego artykułu opublikowanego 2023-03-03. Przeczytaj wersję najnowszą.

Frontex w systemie zarządzania bezpieczeństwem granic Unii Europejskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.12

Słowa kluczowe:

agencja, bezpieczeństwo, granica, migracje, strefa

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest charakterystyka Agencji UE, którą jest Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX), a także przedstawienie roli jaką pełni ona w systemie zarządzania granicami zewnętrznymi UE. W opracowaniu wykorzystano metody jakościowe, a za źródło informacji posłużyła analiza treści dokumentów i literatury przedmiotu. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawiają podstawowe informacje dotyczące polityki azylowej i migracyjnej UE. Następnie opisują system zarządzania granicami zewnętrznymi UE oraz wskazują rolę FRONTEXU w tym systemie, charakteryzując utworzone instrumenty Agencji tj. EUROSUR, ETIAS I FADO. W głównej części autorzy skupiają się na strukturze i zadaniach FRONTEXU. Podsumowując zwracają uwagę na zmiany globalizacyjne, kulturowe, gospodarcze i militarne, które niosą ze sobą poważne zagrożenia powodując zachwianie stabilnej egzystencji obywateli Unii Europejskiej. Wnioski z rozważań potwierdzają tezę o wysokiej przydatności Agencji FRONTEX w zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-03-03

Wersje

Jak cytować

Ciekanowski, Z., Nowicka, J., & Żurawski, S. (2023). Frontex w systemie zarządzania bezpieczeństwem granic Unii Europejskiej . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(2). https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.12