Podstawowe kalkulacje stosowane w dowodzeniu lotnictwem Wojsk Lądowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.13

Słowa kluczowe:

lotnictwo wojsk lądowych, możliwości bojowe śmigłowców, wskaźniki możliwości bojowych, kalkulacje planistyczne użycia śmigłowców

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych kalkulacji stosowanych w procesie dowodzenia lotnictwem wojsk lądowych (LWL) przez pryzmat wskaźników możliwości bojowych śmigłowców w oparciu, o które planuje się ich użycie w konflikcie o wysokiej intensywności. W trakcie badań wykorzystano metody teoretyczne: analizę, syntezę, abstrahowanie i wnioskowanie oraz metody empiryczne, które obejmowały sondaż diagnostyczny i obserwację. Metody te pozwoliły określić wskaźniki możliwości przestrzennych, czasowych i skuteczności bojowej śmigłowców, które wykorzystywane są w procesie dowodzenia LWL oraz o wiele czynników wpływających na możliwości bojowe LWL na polu walki, do których należy zaliczyć: właściwości taktyczno-technicznych śmigłowców i sprzętu zabezpieczającego ich działanie, wyszkolenie personelu, taktyka działania, warunki atmosferyczne, morale żołnierzy. Zaprezentowano rozwiązania w taktyce działania LWL na przykład organizację wysuniętych punktów uzbrajania i tankowania śmigłowców oraz w wyposażeniu lotnictwa wojsk lądowych pozwalające na szybsze odtwarzanie zdolności bojowej statków powietrznych, efektywniejsze rozpoznanie pola walki i rażenie celów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-03 — zaktualizowane 2023-03-20

Wersje

Jak cytować

Lubiejewski, S. (2023). Podstawowe kalkulacje stosowane w dowodzeniu lotnictwem Wojsk Lądowych . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(2), 187–215. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.13 (Original work published 3 marzec 2023)