Zarządzanie logistyczne podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.07

Słowa kluczowe:

kryzys, logistyka, odbudowa, planowanie, reagowanie, zapobieganie, zarządzanie

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono zarys problematyki zarządzania logistycznego w trakcie niemilitarnych sytuacji kryzysowych. Na wstępie omówiono zadania i cele zarządzania kryzysowego w strukturze administracji publicznej. Kolejno zaprezentowano cele i zadania logistyki
kryzysowej w prakseologicznym systemie zarządzania kryzysowego, zwracając szczególną uwagę na logistyczne potrzeby ludności poszkodowanej i realne możliwości zabezpieczenia i wsparcia logistycznego. Istotnym elementem zarządzania logistycznego w sytuacji kryzysowej są możliwości potencjałowe (kadrowe, organizacyjne, materiałowe, usługowe), które podlegają
ścisłemu bilansowaniu na tle potrzeb aktualnego scenariusza zabezpieczenia logistycznego konkretnej
sytuacji kryzysowej. W zakończeniu zwrócono uwagę na specyficzne zasady i rangę zarządzania logistycznego w każdej sytuacji kryzysowej i jego podstawowe znaczenie we wszechstronnym zabezpieczeniu logistycznym ludności poszkodowanej. Główna teza pracy wskazuje na
decydujące znaczenie efektywnego zarządzania logistycznego w kształtowaniu wysokich standardów
egzystencji ludności poszkodowanej podczas sytuacji kryzysowej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Krzysztof Ficoń - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

-

Wojciech Sokołowski - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

-

Pobrania

Opublikowane

2022-07-31

Jak cytować

Ficoń, K. ., & Sokołowski, W. (2022). Zarządzanie logistyczne podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(1), 96–108. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.07