Przyszłość struktur bezpieczeństwa Polski w ramach intensyfikacji zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.06

Słowa kluczowe:

instytucje państwowe, dokument strategiczny, klęski żywiołowe, sytuacje kryzysowe, decydowanie polityczne

Abstrakt

Występowanie zagrożeń w zakresie klasyfikacji klęsk żywiołowych staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Administracja publiczna w formie struktur bezpieczeństwa stanowi kluczowy element w kształtowaniu powszechnej obrony przed ewentualną eskalacją niebezpieczeństw. Aby w odpowiedni sposób realizować powyższe założenia należy wykazywać wzmożone działania w obszarze planowania, budowania dokumentów strategicznych oraz kształtowania właściwej charakterystyki potencjalnych zagrożeń. Co więcej, należyte łączenie systemów bezpieczeństwa wymaga formułowania solidnego, a także sprawnego procesu decydowania politycznego w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowych. Przedstawiona publikacja stanowi próbę zarysowania wymienionych kryteriów w ramach
struktur bezpieczeństwa państwa polskiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2022-07-31

Jak cytować

Włodarczyk, B. (2022). Przyszłość struktur bezpieczeństwa Polski w ramach intensyfikacji zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(1), 83–95. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.06