Wpływ pandemii COVID-19 na stabilność państw regionu MENA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.05

Słowa kluczowe:

Arabska wiosna, arabskie przebudzenie, druga arabska wiosna, MENA, pandemia , COVID-19

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza sytuacji w regionie MENA i krajach sąsiednich dekadę po tzw. arabskiej wiośnie oraz znaczenia pandemii COVID-19, która w opinii autora zahamowała rozwój protestów w regionie. Dostarczyła rządom szerokiego wachlarza narzędzi do ograniczania
i kontroli społeczeństwa. Środki te skutecznie i w stosunkowo krótkim czasie ograniczyły aktywność
społeczną i opozycyjną hamując impet, który mógł doprowadzić do „drugiej arabskiej wiosny”. W procesie badawczym autor wykorzystał ogólnometodologiczne zasady poznania odnoszące się do sytuacji regionu MENA, m.in. metodę indukcyjną, dedukcyjną, filologiczną, metodę
geograficzną, metodę analizy i syntezy, porównanie, uogólnienie, analogię, wnioskowanie i weryfikację.
W celu realizacji zadań badawczych, autor przyjął metody badawcze wspólne dla nauk humanistycznych i nauk o bezpieczeństwie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Mariusz Rzeszutko

-

Opublikowane

2022-07-31

Jak cytować

Rzeszutko, M. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na stabilność państw regionu MENA. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(1), 64–82. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.05