Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.13

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo energetyczne, środowisko bezpieczeństwa

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest bezpieczeństwo energetyczne. Wnikliwe przestudiowanie literatury przedmiotu oraz analiza dokumentów normatywnych pozwoliły na sformułowanie głównego celu pracy, którym jest poznanie znaczenia bezpieczeństwa energetycznego jako komponentu bezpieczeństwa narodowego. Tak sformułowany cel stwarza konieczność rozwiązania głównego problemu badawczego niniejszego opracowania, ukazanego w formie pytania: Jakie jest znaczenie bezpieczeństwa energetycznego jako komponentu bezpieczeństwa narodowego? Osiągnięciu założonego celu pracy i rozwiązaniu postawionego problemu badawczego posłużyła analiza literatury przedmiotu oraz dokumentów normatywnych, a także potwierdzona w toku badań hipoteza, zgodnie z którą założono, iż bezpieczeństwo energetyczne jest ważnym komponentem bezpieczeństwa narodowego, a jego rola permanentnie wzrasta.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Mateusz Lewandowski - Zakład Karny w Płocku; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Doktorant nauk o bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Autor kilku artykułów oraz uczestnik kilkunastu konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-12

Jak cytować

Lewandowski, M. (2019). Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 168–185. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.13