Znaczenie udziału w misjach pokojowych dla pozycji międzynarodowej Polski na przykładzie misji UNIFIL

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.12

Słowa kluczowe:

Liban, polski kontyngent wojskowy, ONZ, misja pokojowa, Polska

Abstrakt

W pracy dokonano przeglądu misji pokojowej w Libanie z udziałem Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Przedstawiono również strukturę organizacyjną wojskowej służby zdrowia zabezpieczającej żołnierzy we wspomnianej misji pamiętając o początkowym przeznaczeniu celowym polskich jednostek w tej misji. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o znaczenie udziału SZ RP w misji UNIFIL. Praca stanowi również próbę charakterystyki pierwszej misji w Libanie, w perspektywie ponownego udziału wojsk polskich w misji pod koniec 2019 roku. Polska uchodzi za odpowiedzialnego członka NATO i Unii Europejskiej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Aleksandra Olender - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania

Magister w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwa oraz zarządzania; doktorantka na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, zainteresowania badawcze autorki dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa i są bezpośrednio powiązane z doświadczeniami zawodowymi nabytymi podczas pracy w instytucjach bezpieczeństwa oraz administracji publicznej. Skupiają się one przede wszystkim na zagadnieniu wojny informacyjnej, problematyki migracji, przestępczości gospodarczej oraz kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-12

Jak cytować

Olender, A. (2019). Znaczenie udziału w misjach pokojowych dla pozycji międzynarodowej Polski na przykładzie misji UNIFIL. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 155–167. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.12