Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.09

Słowa kluczowe:

służby specjalne, wywiad, kontrwywiad, Republika Estonii, Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Estońska Służba Wywiadowcza

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza statusu prawnego, organizacji i uprawnień służb specjalnych Republiki Estonii. Autor prezentuje misję i zakres zadań Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Kaitsepolitsei), Estońskiej Służby Wywiadowczej (Välisluureamet) oraz Centrum Wywiadu Wojskowego (Luurekeskus). Ukazuje również uwarunkowania historyczne estońskich służb specjalnych oraz ich umiejscowienie w strukturze organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, a także przedstawia system nadzoru na ich działalnością.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Mariusz Antoni Kamiński - Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Obronnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa obronnego, prawa wojskowego, prawnych aspektów działania służb specjalnych oraz prawa konstytucyjnego. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz roli służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych w systemie bezpieczeństwa państwa. W obszarze jego szczególnych zainteresowań naukowych znajdują się systemy bezpieczeństwa i obrony narodowej państw regionu Morza Bałtyckiego.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-12

Jak cytować

Kamiński, M. A. (2019). Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 121–134. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.09