Istnieje nowsza wersja tego artykułu opublikowanego 2019-10-12. Przeczytaj wersję najnowszą.

Etyczne i prawne aspekty robotyki: perspektywa europejska

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.08

Słowa kluczowe:

prawo, roboty autonomiczne, sztuczna inteligencja, podmiot prawa, odpowiedzialność

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest krytycznej analizie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie regulacji w dziedzinie robotyki. Autorzy analizują podejście twórców ustawy pod względem percepcji robotów autonomicznych jako podmiotów prawa i zwracają uwagę na odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez roboty. W artykule podsumowano, że koncepcja robotów jako podmiotów prawa oraz możliwość wyposażenia robotów w sztuczną inteligencję, a więc w cechy podmiotu prawnego jest dyskusyjna. Osobowość prawna powoduje problem odpowiedzialności i ochrony praw potencjalnych ofiar robotów. Rezolucja Parlamentu Europejskiego podkreśla potrzebę utworzenia struktury prawnej, która zapewni harmonizację interesów twórców i sprzedawców autonomicznych robotów, użytkowników i ofiar – nałożenie odpowiedzialności na producenta lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Anton Vasilyev - Altai State University

doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik katedry teorii i historii państwa i prawa Federalnej Państwowej Budżetowej Instytucji Oświaty Kształcenia Wyższego „Ałtajski Uniwersytet Państwowy” (Rosja, Barnauł).

Olga Vasilyeva - Altai State University

doktorantka w Katedrze Teorii i Historii Państwa i {rawa Federalnej Państwowej Budżetowej Instytucji Oświaty Kształcenia Wyższego Ałtajski Uniwersytet Państwowy (Rosja, Barnauł).

Opublikowane

2019-10-12

Wersje

Jak cytować

Vasilyev, A. ., & Vasilyeva, O. (2019). Etyczne i prawne aspekty robotyki: perspektywa europejska. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 113–120. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.08