Локальные международные конфликты в условиях глобализации и современная Россия

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.03

Słowa kluczowe:

stosunki polsko-rosyjskie, rosyjskie środki komunikacji masowej, rosyjscy studenci, stereotypy

Abstrakt

Arytkuł prezentuje zależności między eskalacją konfliktów międzynarodowych i dążeniem państw do realizacji własnych interesów geopolitycznych. W roli kluczowego czynnika pojawienia się konfliktów rozpatrywana jest koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona. W koncepcji tej istotna jest rola państw w kreowaniu systemu międzynarodowego, stanowiąca czynnik wyzwalający proces decyzyjny. Autor stoi na stanowisku, że współcześna Rosja broni swoich interesów, co nie powinno być odbierane przez pozostałych aktorów stosunków międzynarodowych jako zagrożenie, a przejaw rywalizacji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Aleksey Gavrlienkov - Smolensk State University

holds Ph.D. degree in historical sciences, professor at the Department of Humanitarian, Socio-Economic and Information-Legal Disciplines, The Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education, Saratov State Academy of Law (Smolensk Branch).

Opublikowane

2019-10-12

Jak cytować

Gavrlienkov, A. . (2019). Локальные международные конфликты в условиях глобализации и современная Россия. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 38–46. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.03