Rola samolotów bojowych sił powietrzno-kosmicznych Federacji Rosyjskiej podczas pierwszych trzech tygodni interwencji wojskowej w Syrii w 2015 roku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.04

Słowa kluczowe:

Rosja, interwencja, siły powietrzne, Syria

Abstrakt

Rosyjska interwencja w Syrii jest pierwszym od 1991 roku aktem o znacznej skali bezpośredniego zaangażowania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w konflikcie militarnym na terytorium nie wchodzącym w skład byłego Związku Radzieckiego a zarazem pierwszą operacją w historii FR (i wcześniej ZSRR), w którym wiodącą rolę – zarówno w składzie skierowanego tam kontyngentu wojskowego, jak i w odniesieniu do rezultatów działań – odegrały siły powietrzne. W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na genezę oraz przedstawiono poszczególne fazy zaangażowania samolotów bojowych przywołanego rodzaju sił zbrojnych w początkowym etapie rosyjskiej interwencji, jak również dokonano próby oceny powodów wyjątkowej skuteczności wspomnianej operacji na przebieg całej wojny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Leszek Pawlikowicz - Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

Associate professor at the Department of the History of Law and Political and Legal Doctrines of the University of Rzeszow. The author and co-author of five monographs [in Polish]: Secret Cold War Front. Fugitives from Polish Special Services 1956–1964, Warsaw 2004; Legal Status of Fugitives from Polish Special Services 1956–1964. Norms of Criminal Law, International Public Law and Internal Asylum Regulations of Host Countries, Rzeszów 2008; Central Apparatus of the First Chief Directorate of the KGB as an Instrument for the Implementation of the Kremlin’s Global Strategy 1954-1991, Warsaw 2013 [with Robert Zapart]; Intelligence Services as a Tool for Implementing State Policy in the 20th Century. Selected Issues, Rzeszów 2014 [with Jan Larecki and Paweł Piotrowski]; Central Apparatus of the Civilian Intelligence Services of the Warsaw Pact as Specialized State Structures 1944-1991, Rzeszów 2015 [with Jan Bury, Krzysztof Surowiec and Robert Zapart]; Power Resorts in the 'August Coup' 1991: Political and Military Analysis, Rzeszów 2017.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-28 — zaktualizowane 2023-04-08

Wersje

Jak cytować

Pawlikowicz, L. (2023). Rola samolotów bojowych sił powietrzno-kosmicznych Federacji Rosyjskiej podczas pierwszych trzech tygodni interwencji wojskowej w Syrii w 2015 roku. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 47–56. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.04 (Original work published 28 styczeń 2020)