Obraz Polski we współczesnych rosyjskich środkach komunikacji masowej oraz wśród rosyjskich studentów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.02

Słowa kluczowe:

stosunki polsko-rosyjskie, rosyjskie środki komunikacji masowej, rosyjscy studenci, stereotypy

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wizerunkowi Polski, Polaków oraz stosunkom polsko-rosyjskim, prezentowanym przez media rosyjskie w ciągu ostatnich lat. Aby zaprezentować ten obraz, autorzy przeanalizowali szereg publikacji, które ukazały się w latach 2014–2018. Jednocześnie nie można było zignorować historycznych przyczyn rosyjsko-polskich sprzeczności, poczynając od wczesnego średniowiecza, a kończąc na XX wieku. Autorzy podjęli również próbę określenia tego obrazu wśród rosyjskiej młodzieży. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród studentów pierwszego roku Petersburskiego Państwowego Instytutu Technologicznego. Wyniki ankiety i komentarze przedstawiono w artykule.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Alexander Borisovich Gurkin - Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University)

Holds Ph.D. degree in historical sciences, associate professor, Head of the Department of History of the Homeland, Science and Culture, St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University).

Konstantin Nikolaevich Skvorstov - Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University)

Senior lecturer, Department of History of the Homeland, Science and Culture, St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University).

Opublikowane

2019-10-12

Jak cytować

Gurkin, A. B., & Skvortsov, K. N. (2019). Obraz Polski we współczesnych rosyjskich środkach komunikacji masowej oraz wśród rosyjskich studentów. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 18–37. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.02