Bezpieczeństwo bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku zakłóceń

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.12

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, bezzałogowe statki powietrzne, zakłócenia

Abstrakt

Przedmiotem badań tego opracowania są zakłócenia jako forma niekinetycznej walki z bezzałogowymi systemami powietrznymi. Celem praktycznym artykułu jest uporządkowanie teoretycznej wiedzy i terminologii dotyczącej zakłóceń, celem poznawczym natomiast jest wykazanie, że zakłócenia stanowią realny i nowy problemem, dotyczący bezpieczeństwa użytkowania bezzałogowych systemów powietrznych. W pracy użyto teoretycznych metod badawczych, takich jak: analiza, synteza, abstrahowanie i uogólnienie. Rezultatem badań jest określenie rodzajów zakłóceń (głównie jamming oraz spoofing) oraz ich charakterystyki w stosunku do bezzałogowych aparatów latających. Dokonano uporządkowania wiedzy teoretycznej, wyjaśniając techniki zakłóceń, wskazując na cele ataków oraz obiekty ich oddziaływania. W pracy dokonano analizy możliwości dostępnych, niekinetycznych systemów neutralizacji BSP wraz z ich możliwościami oraz charakterystyką taktyczno-techniczną. Przewidując dalszy rozwój bezzałogowych systemów powietrznych wskazano na problem bezpieczeństwa w kontekście autonomizacji tych systemów. Drugim ważnym wnioskiem jest brak norm prawnych regulujących używanie urządzeń do zakłócania. Stwarza to realny problem, pozwalając na ich użytkowanie np. w stosunku do urządzeń satelitarnych systemów nawigacyjnych, stosowanych powszechnie w lotnictwie.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Radosław Bielawski - Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Podstaw Bezpieczeństwa

ppłk, dr inż., absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych oraz Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Security and Defence Quarterly‖. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Autor kilku monografii naukowych, prac naukowo-badawczych oraz ponad 30 artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Obszary zainteresowania naukowego to: przestrzeń powietrzna i kosmiczna, cyberbezpieczeństwo.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-28

Jak cytować

Bielawski, R. . (2020). Bezpieczeństwo bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku zakłóceń . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 193–212. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.12