Prolegomena do badań kultury ratownictwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.11

Słowa kluczowe:

kultura, kultura ratownictwa, ratownictwo, bezpieczeństwo

Abstrakt

W artykule przedstawiono zarys zagadnienia kultury ratownictwa w Polsce. Kolejno, określono istoty przedmiotu badań, zbudowano i omówiono model idealny kultury ratownictwa w Polsce, a także scharakteryzowano jej ogólne uwarunkowania. Przyjętą hipotezę uprawdopodobniono z wykorzystaniem teoretycznych metod badawczych. Udowodniono, że model idealny kultury ratownictwa można zbudować na podstawie modelu kultury bezpieczeństwa Cieślarczyka, uwzględniając wszystkie dziedziny ratownictwa. Natomiast właściwe uwarunkowania mają swoje główne źródło w specyfice podmiotów ratownictwa. Są one wyrażane przez powszechnie przyjęte wartości, określone normy, eksponowane postawy i zachowania, a także realizowane działania (w tym współdziałanie w trybie pilnym).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Paweł Gromek - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

doktor habilitowany w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, magister inżynier pożarnictwa oraz oficer Państwowej Straży Pożarnej. Pełni służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisku profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, pełniący przy tym funkcję Prorektora ds. Nauki i Kształcenia. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza nauk o bezpieczeństwie i inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa powszechnego (w tym ochrony ludności, ratownictwa).

Pobrania

Opublikowane

2020-01-28

Jak cytować

Gromek, P. . (2020). Prolegomena do badań kultury ratownictwa . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 181–192. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.11