Chińska inicjatywa pasa i szlaku a ryzyko zadłużenia jej beneficjentów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.09

Słowa kluczowe:

Inicjatywa Pasa i Szlaku, Chiny, pułapka zadłużenia, infrastruktura

Abstrakt

Chińska inicjatywa Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative – BRI) jest nie tylko projektem gospodarczym czy politycznym, lecz także mającym potencjał do transformacji systemu międzynarodowego. Wpływ inicjatywy jest duży – od stymulowania finansowania inwestycji infrastrukturalnych w różnych państwach na świecie, po rozwój nowych globalnych łańcuchów dostaw. Celem naukowym artykułu jest analiza konsekwencji wdrażania inicjatywy Pasa i Szlaku. Problem badawczy sprowadza się do pytania: czy ta inicjatywa przyczynia się do zwiększenia chińskich wpływów na świecie i niesie za sobą ryzyko wpędzania biedniejszych państw w „pułapkę zadłużenia‖ poprzez projekty realizowane w nietransparentny sposób? Wnioskiem płynącym z artykułu jest stwierdzenie, że Chiny powinny stworzyć ulepszoną wersję inicjatywy BRI opartą o lepszą ocenę ryzyka realizowanych projektów. Jeśli inwestycje nie zostaną starannie wdrożone i kontrolowane mogą doprowadzić do problematycznego w skutkach wzrostu zadłużenia niektórych państw w dalszej perspektywie czasu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Paula Tomaszewska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Studiów Strategicznych

absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorantka w Zakładzie Studiów Strategicznych WNPiD UAM. Obszar zainteresowań badawczych: bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem regionu Azji Środkowo-Wschodniej; różne aspekty relacji między państwami o niejednakowych potencjałach (mocarstwa vs słabsze państwa); bezpieczeństwo międzynarodowe Polski (głównie aspekt ekonomiczny)

Pobrania

Opublikowane

2020-01-28

Jak cytować

Tomaszewska, P. (2020). Chińska inicjatywa pasa i szlaku a ryzyko zadłużenia jej beneficjentów . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 149–165. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.09