Zarządzanie bezpieczeństwem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – ocena efektywności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.08

Słowa kluczowe:

zarządzanie bezpieczeństwem, mniejszości narodowe i etniczne, bezpieczeństwo kulturowe, prawa mniejszości, bezpieczeństwo społeczne

Abstrakt

Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych to jeden z elementów polityki bezpieczeństwa państwa, jak również determinanta bezpieczeństwa w skali międzynarodowej. To kwestia szczególnie istotna obecnie, w czasach wzmożonych ruchów migracyjnych na kontynencie europejskim. Celem niniejszej publikacji będzie przedstawienie założeń systemu zarządzania bezpieczeństwem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, określenie jego ram prawnych oraz instytucjonalnych, a także oszacowanie efektywności tego systemu, biorąc pod uwagę wskaźniki oraz dane statystyczne opracowane i udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w konfrontacji z postulatami podnoszonymi przez środowiska mniejszościowe. Celem publikacji będzie ponadto określenie najsłabszych elementów systemu bezpieczeństwa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz wskazanie ich ewentualnych przyczyn.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Elżbieta Kurzępa - Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Prawa i Administracji

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Wykonuje również zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. Jest autorką monografii i artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz prawa własności intelektualnej.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-28

Jak cytować

Kurzępa, E. (2020). Zarządzanie bezpieczeństwem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – ocena efektywności . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 123–148. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.08