Obraz Polski w rosyjskiej telewizji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.07

Słowa kluczowe:

Polska, Rosja, telewizja, programy, wizerunek, analiza jakościowa

Abstrakt

Celem artykułu jestanaliza obrazu Polski w państwowej rosyjskiej telewizji w kontekście wprowadzenia nowej ustawy dekomunizacyjnej w Polsce. Przedmiotem analizy jakościowej są rosyjskie programy informacyjno-publicystyczne poświęcone rozbiórce pomników żołnierzy radzieckich w Polsce. Autorka stawia hipotezę o zmianie w przekazywaniu informacji i zaostrzeniu narracji medialnej. Zastosowanie analizy zawartości wypowiedzi prowadzących i gości pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na temat obrazu Polski i obecnego poziomu programów telewizyjnych talk show o charakterze polityczno-społecznym. Wybrane programy traktują nie tylko o rozbiórce pomników żołnierzy radzieckich, lecz także poświęcone są obecnym relacjom politycznym rosyjsko-polskim. Wnioski, które można wyciągnąć z analizy programów to znaczny wzrost nastrojów antypolskich, które wzmagają prowadzący dziennikarze. Programy typu polityczne talk show rozpowszechniają w społeczeństwie rosyjskim negatywny i stronniczy obraz Polski.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agata Krzywdzińska - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej

doktor, wykładowca/ adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi zajęcia poświęcone rosyjskiemu rynkowi medialnemu, obrazowi Polski w rosyjskich mediach, obszarowi euroazjatyckiemu w przekazach medialnych, manipulacji w kulturze medialnej, ideach oraz ideologiach współczesnej sceny politycznej Federacji Rosyjskiej. Dodatkowe zainteresowanie naukowe: przekaz w polskich mediach, a przekaz w mediach rosyjskich. Rosyjski model telewizji, a amerykański model telewizji. Dziennikarstwo śledcze i dziennikarstwo naukowe.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-28 — zaktualizowane 2023-04-08

Wersje

Jak cytować

Krzywdzińska, A. (2023). Obraz Polski w rosyjskiej telewizji . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 110–122. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.07 (Original work published 28 styczeń 2020)