NATO jako cel rosyjskiej aktywności w środowisku informacyjnym państw bałtyckich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.06

Słowa kluczowe:

Sojusz Północnoatlantycki, Rosja, środowisko informacyjne, państwa bałtyckie

Abstrakt

Rosja definiuje relacje z Sojuszem Północnoatlantyckim (NATO) w kategoriach strategicznej rywalizacji i walki o wpływy. Realizuje swoje cele za pomocą zróżnicowanych metod i narzędzi, dobierając, stosowną ich kombinację, w zależności dla jakich podmiotów są dedykowane. Niniejszy artykuł stanowi próbę syntetycznego omówienia aktywności Federacji Rosyjskiej w przestrzeni informacyjnej państw bałtyckich, zorientowanej na Sojusz Północnoatlantycki, określenia jej uwarunkowań, mechanizmów, a także kluczowych narracji. Autorka uwzględnienia fakt, że stosunek do NATO jest elementem globalnej strategii Rosji, zmierzającej do rewizji ładu międzynarodowego w kierunku, który gwarantowałby powrót do należnej jej pozycji w kształtującym się nowym porządku.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Beata Gałek - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych

-

Pobrania

Opublikowane

2020-01-28 — zaktualizowane 2023-04-08

Wersje

Jak cytować

Gałek, B. (2023). NATO jako cel rosyjskiej aktywności w środowisku informacyjnym państw bałtyckich. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 97–109. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.06 (Original work published 28 styczeń 2020)