Militaryzacja rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i jej możliwe skutki dla bezpieczeństwa globalnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.04

Słowa kluczowe:

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, militaryzacja, siły zbrojne, Federacja Rosyjska

Abstrakt

Transformacja rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oparta na coraz odważniejszym korzystaniu z potencjału militarnego jest faktem. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Rosja przeszła od artykułowania swoich interesów do ich egzekwowania przez zastosowanie siły militarnej. Niniejszy artykuł został skoncentrowany wokół analizy tego procesu oraz określenia jego potencjalnych konsekwencji dla światowego bezpieczeństwa. Wnioski, które sformułowała autorka w oparciu o przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że siły zbrojne są i będą ważnym instrumentem rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, co nie oznacza jednak, że Federacja Rosyjska będzie dążyła do konfliktu zbrojnego stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Malina Kaszuba - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

dr hab. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Stopień doktora w naukach wojskowych ze specjalizacją w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego uzyskała w Akademii Obrony Narodowej. Autor artykułów poświęconych polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, implikacjom współczesnych konfliktów międzynarodowych dla Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej oraz metodologii badań bezpieczeństwa międzynarodowego

Opublikowane

2020-01-28 — zaktualizowane 2023-04-08

Wersje

Jak cytować

Kaszuba, M. (2023). Militaryzacja rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i jej możliwe skutki dla bezpieczeństwa globalnego. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 66–83. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.04 (Original work published 28 styczeń 2020)