Zuzana Bariaková.: Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež. Ostrava 2012

Autor

  • Eva Urbanová

Abstrakt

Byť detským outsiderom nie je o nič „menšie“ ako byť „veľkým“, dospelým človekom nejakým spôsobom vyčnievajúcim alebo naopak nedosahujúcim normu (spoločenskú či kultúrnu). Ak vnímame detskú literatúru ako právoplatnú a rovnocennú súčasť národnej literatúry, potom jej prináležia aj analogické otázky a postupy pri posudzovaní estetickej, historickej či inej hodnoty literárneho textu. Toto si uvedomuje aj monografická práca PaedDr. Zuzany Bariakovej, PhD. s názvom Podo-by outsiderstva v literatúre pre deti a mládež. Už v predhovore autorka zdôrazňuje rovnaký nárok detskej literatúry na interpretáciu sveta vo všeobecnosti, teda nielen izolovaného sveta detstva, ale komplexného sveta v medziach komplikovaných vzťahov literatúry a života, tak ako ich ďalej definuje, opierajúc sa o názory Stanislava Rakúsa, Petra A. Bíleka, Paula Ricoeura a ďalších.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-11-15

Jak cytować

Urbanová, E. (2021). Zuzana Bariaková.: Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež. Ostrava 2012. Conversatoria Litteraria, 9(IX). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2679