Zuzana Bariaková, Henrich Jakubík, Martina Kubealaková: Samota a osamelosť (vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry), Krakov 2013

Autor

  • Josef Tatár

Abstrakt

Monografia Samota a osamelosť (vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry) trojice autorov zo sekcie literatúry a literárnej vedy Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je publikačným výstupom národného grantového projektu VEGA č. 1/0440/11 s názvom Tematizácia samoty vo vybraných textoch slovenskej literatúry.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-11-15

Jak cytować

Tatár, J. (2021). Zuzana Bariaková, Henrich Jakubík, Martina Kubealaková: Samota a osamelosť (vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry), Krakov 2013. Conversatoria Litteraria, 9(IX). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2678