ZAMIEŃMY TRUDNOŚCI W MOŻLIWOŚCI! CZYLI O TRUDNOŚCIACH DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 1-3 JAKO WYZWANIU DLA NAUCZYCIELI

Autor

  • Paulina Kosznik-Osowicka Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.08

Słowa kluczowe:

trudności w uczeniu się i dydaktyczne, niepowodzenia dydaktyczne, kompetencje nauczycieli, nauczanie wczesnoszkolne, wyzwania edukacji wczesnoszkolnej

Abstrakt

Artykuł dotyczy identyfikacji wyzwań, przed jakimi stają nauczyciele klas 1-3. Koncentruje się na problemach dydaktycznych uczniów w kontekście wyzwania dla na-uczyciela. Niniejsze rozważania dotyczą roli nauczycieli dla uczącej się jednostki w zakresie pojawiających się u niej problemów w przyswajaniu wiedzy. Cele szczegółowe badań miały dostarczyć wiedzy na temat zaangażowania i determinacji nauczycieli w pokonywaniu trudności dydaktycznych ich uczniów oraz całego spektrum posiadanych kompetencji. Badania pokazały, że główną trudnością uczniów są problemy z koncentracją. Poza tym nauczyciele mierzą się z różnorodnymi wyzwaniami: od kontaktów ze specjalistami, poprzez kontakty z rodzicami, skończywszy na ich oczekiwaniach względem szkoły i całego systemu edukacji wczesnoszkolnej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dawid J.W., O duszy nauczycielstwa, Nasza Księgarnia, Warszawa 1927.

Falski M., Uwagi do Elementarza i Ćwiczeń elementarzowych, WSiP, Warszawa 1977.

Karpińska A., Drugoroczność – pedagogiczne wyzwanie dla współczesności, Trans

Humana, Białystok 1999.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Kawczyńska M., Wypalenie zawodowe nauczycieli https://www.nowaera.pl/eduone /wypalenie-zawodowe-nauczycieli, dostęp: 20.07.2023.

Konopnicki J., Problem opóźnienia w nauce szkolnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków 1961.

Konopnicki J., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.

Kozieł B., Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Kupisiewicz Cz., Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1972.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1995.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Wydawnictwo Graf Punkt, Warszawa 2000.

Łuczak B., Niepowodzenia w nauce. Przyczyny, skutki, zapobieganie, Oficyna Wydawnicza GP, Poznań 2000.

Olubiński A., Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia. W świetle analiz i opinii społecznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Radlińska H., Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Nasza Księgarnia, Warszawa 1937.

Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa 1985.

Szpunar M., Badania sondażowe w sieci, „Forum Akademickie” 2002, nr 7/8.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-29

Jak cytować

Kosznik-Osowicka, P. (2023). ZAMIEŃMY TRUDNOŚCI W MOŻLIWOŚCI! CZYLI O TRUDNOŚCIACH DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 1-3 JAKO WYZWANIU DLA NAUCZYCIELI. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (16(23). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.08