Zastosowanie technologii w procesie rewalidacji osób z wadami słuchu

Autor

  • Alicja Antas-Jaszczuk
  • Sergiy Nikitin

Słowa kluczowe:

rewalidacja, wada słuchu, technologia, zastosowanie

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie zastosowania najnowszych urządzeń technicznych w rewalidacji osób z wadą słuchu. Autorzy zaprezentowali główne obszary wykorzystania mediów w zaspokajaniu potrzeb językowych dzieci z wadą słuchu, m.in.: multimedialne programy wspomagające umiejętność czytania z ust, nauczania języka migowego, programy dydaktyczne, logopedyczne, komputerowe metody wizualizacji sygnału mowy oraz urządzenia diagnozujące. Zaakcentowali również rolę i znaczenie zastosowania mediów jako szansy na intensyfikację działań rewalidacyjnych stwarzających osobom niesłyszącym nowe możliwości komunikacji, nauki oraz przygotowania do samodzielnego życia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Góralówna M., Wykorzystanie aparatów słuchowych w rewalidacji dzieci z wadą słuchu, (w:) Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki, (red.) Eckert U., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Warszawa 1998.
2. Skarżyński H., Wskazania do wszczepów ślimakowych u dzieci, „Otolaryngologia Polska” nr 18/1994.
3. Twardochleb M., Komputery w edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu, XIX Ogólnopolska Konferencja „Informatyka w Szkole", 10-13.09.2003, Szczecin 2003.
4. Wojtasiński Z., Automatyczna diagnoza z Internetu, „Rzeczpospolita", 11.12.1999.
5. www.naukawpolsce.pap.pl (2013).
6. Zielińska J., Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Antas-Jaszczuk, A., & Nikitin, S. (2021). Zastosowanie technologii w procesie rewalidacji osób z wadami słuchu. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 173–183. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2445