Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły personel medyczny do pracy z dziećmi i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami

Autor

  • Elena Zheleva

Abstrakt

Dzieci i dorośli ze specjalnymi potrzebami są pełnoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Rozwijają się i żyją między nami. Dzielą swoje życie z przyjaciółmi, sąsiadami i bliskimi. Artykuł ma na celu przedstawianie zarysu systemu kształcenia przygotowującego przyszły personel medyczny do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami. Prezentowany "Indywidualny plan opieki zdrowotnej" zawiera cenne informacje dla dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Krasteva N. et al., 2005, Nursing care for people with disabilities, Plovdiv.
Mutafov S. et al., 1994, Somatopediya, Sofia.
Ordinance, from 2015, § 19. the training of children and adults with
special educational needs and / or chronic diseases.
Rangelova E., Smantser A., 2010, Preventive Pedagogics, Sofia.
Yurukova K., et al., 2011, Public Health, Sofia.
Zheleva E., 2004, Learning and practical training in general nursing-training
for the Study of various organs and systems in the human body, Sofia,
page 8-9.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-24

Jak cytować

Zheleva, E. (2019). Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły personel medyczny do pracy z dziećmi i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 97–108. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1157