Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny 2012
PDF

Słowa kluczowe

edukacja włączająca
osoby niepełnosprawne
Francja

Abstrakt

Francja to kraj, w którym narodziła się edukacja osób niepełnosprawnych. Edouard‐Onésime Seguin, twórca edukacji osób niepełnosprawnych, stworzył podstawy do rozwoju pracy z osobami z niepełnosprawnością. Na dzień dzisiejszy jego założenia zgodne są z zasadami edukacji włączającej.

PDF

Bibliografia

Aksamitowski J., Centrum kształcenia dziewcząt niewidomych umysłowo upośledzonych w stopniu lekkim we Francji, [w:] „Szkoła Specjalna” nr 1/1974.
Fetzki T., Jublileusz dwóchsetlecia narodzin Edouarda Seguina – u źródeł pedagogiki specjalnej, „Szkoła Specjalna” nr 1/2012.
Guiteau F., Kształcenie integracyjne młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku i widzącej na podstawie Instytutu Monteclair, [w:] Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku, (red.) Pilecki J., Kozłowski M., Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1999.
Jarosz F., Z problemów integracji i pomocy osobom niepełnosprawnym we Francji [w:] „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, nr 1‐2/1982, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
Kunicka‐Goldfinger A., Czy matura w Polsce daje równe szanse młodzieży niewidomej i słabo widzącej, [w:] „Edukacja i Dialog” nr 3/2009.
Kuszek G., Integracja uczniów niepełnosprawnych we Francji, [w:] „Edukacja i Dialog” nr 1/2002.
Lilio J., Problemy kształcenia głuchych we Francji, [w:] „Szkoła Specjalna” nr 5/1983.
Słodowik‐Rycaj E., Al.‐Khamisy D., Integracja we Francji, [w:] „Edukacja i Dialog” nr 6/1996.
Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia, Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków 1999.
Netografia
http://www.niewidzialni.eu/niepenosprawni‐w‐unii‐europejskiej/90‐edukacja‐osob‐niepenosprawnych‐w‐unii‐europejskiej.html z dnia 05.12.2012 r.
http://www.koalicjaon.org.pl/photo/File/projekt_standardy/dobre_praktyki_ zagraniczne.pdf z dnia 05.12.2012 r.
http://sps10.edupage.org/text2/?subpage=2 z dnia 05.12.2012 r.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##