Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

W artykule poruszona została tematyka dotycząca działań
prewencyjnych służb państwowych, podejmowanych w ramach walki z terroryzmem, przede wszystkim w stosunku do cudzoziemców. Warunkiem sine
qua non wypełniania przez służby zadań dotyczących zapewnienia szeroko
rozumianego bezpieczeństwa jest dysponowanie przez nie zasobem
relewantnych informacji. W demokratycznym państwie prawa nieograniczone
uzyskiwanie informacji przez przedmiotowe służby nie jest możliwe. Temat
poniższych rozważań nie jest nowy, oscyluje on pomiędzy standardami
społeczeństwa obywatelskiego, a bezpieczeństwem publicznym w kontekście
geopolitycznym, czyli aktami terroryzmu i współczesnym kryzysem
migracyjnym w Unii Europejskiej.

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.13
pdf