Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

W artykule omówiono niektóre z głównych zagrożeń, z którymi musi
się zmierzyć społeczeństwo krajów Zachodu po zakończeniu zimnej wojny. Wydaje się, że kwestia ta budzi szczególne zaniepokojenie ze względu na to, iż
obecnie obserwuje się pewne nowe trendy w światowej geopolityce. W związku z
transformacją globalnego układu sił po 1991 r. zmieniła się także rola głównych
aktorów geostrategicznych i zaczęli pojawiać się nowi aktorzy. Wśród nowych
wyzwań dla geostrategicznej pozycji Zachodu są ambicje militarne Federacji
Rosyjskiej oraz hegemoniczne aspiracje gospodarcze Chin. Inne zagrożenia
obejmują terroryzm, masową migrację, międzynarodową przestępczość zorganizowaną, choroby zakaźne i degradację środowiska.

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.12
pdf