Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zachowaniu pamięci historycznej o okresie wojny domowej w Rosji. Autor ukazuje wzrost zainteresowania tą tematyką
w ostatnich dziesięcioleciach. Pamięć o wydarzeniach wojny domowej jest jednak bardzo nierównomierna. Pamięć o zwyciężonych, którzy nie wyemigrowali,
okazuje się niepożądana. Przyczynia się to do formowania zniekształconego
obrazu wydarzeń z lat 1917-1922 we współczesnej świadomości. Autor zwraca
uwagę na specyfikę lokalnej pamięci o dziejach wojny domowej i ocenia możliwości badawcze, sprzyjające pobudzeniu zainteresowania wydarzeniami sprzed
stu lat.

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.11
pdf (Русский)