Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu uznania zachodniej granicy Polski przez
RFN oraz nawiązania stosunków dyplomatycznych między państwami w okresie powojennym. Wnioskuje się, że to niechęć władz federalnych do uznania
granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej utrudniała współpracę
polityczną między Polską a RFN.

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.09
pdf (Русский)