Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

W artykule omówiono specyfikę treści pojęcia „etyka komputerowa” oraz cechy postrzegania tego zjawiska współczesności przez młodzież akademicką. Szczególną uwagę zwrócono na historię powstania i podstawowe założenia etyki komputerowej. Analizie poddano rezultaty badań w środowisku studentów i magistrantów Homelskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. P.O. Suchowo.

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.05
pdf (Русский)