Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Artykuł ukazuje intelektualny i edukacyjny potencjał filozofii, metody przekazywania kultury filozoficznej, przykłady nauczania filozofii w jej klasycznej
i postklasycznej wersji. Podano charakterystykę osobowości filozofa, ujawniono jej rolę w środowisku duchowym i intelektualnym, wskazano sposoby jej kształtowania.

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.02
pdf (Русский)