Abstrakt

Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie była organizatorem Konferencji Naukowej „Funkcjonowanie współczesnej rodziny w wymiarze ekonomicznym i społecznym”. W skład Rady Naukowej wchodzili: prof. dr hab. Elżbieta Czykwin – przewodnicząca – (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo- -Humanistyczny w Siedlcach), dr hab. Dorota Misiejuk, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. uczelni (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), dr hab. Anna Wachowiak, prof. uczelni (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr hab. Bartłomiej Walczak (Uniwersytet Warszawski). Natomiast Komitet Organizacyjny stanowili: prof. dr hab. Elżbieta Czykwin (przewodnicząca), dr Rafał Bodarski, dr Izabela Kochan, dr Hanna Tranda, dr Anna Walczak. Konferencja odbyła się 21 marca 2019 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

pdf