Plik PDF

Słowa kluczowe

wspólnota
społeczeństwo
filozofia społeczna

Abstrakt

Recenzja książki Cezarego Kality, Wspólnota versus społeczeństwo. Spór na temat istoty i funkcji wspólnoty oraz społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ss. 375

Plik PDF