Plik PDF

Słowa kluczowe

abramowszczyzna
idee etyczno-społeczne Edwarda Abramowskiego
spółdzielczość
współdziałanie

Abstrakt

W artykule przedstawiono funkcjonowanie idei Edwarda Abramowskiego w życiu intelektualnym, społecznym i politycznym II Rzeczpospolitej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wiele osób – pisarzy, ludzi kultury, działaczy społecznych  odwoływało się do jego prac, które niewątpliwie wpłynęły na specyficzny klimat intelektualny dwudziestolecia międzywojennego.

Plik PDF