Ład społeczny i jego przedstawienia. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza, pod redakcją Tomasza Nawrockiego i Wojciecha Świątkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2016, ss. 255

Abstrakt

---

PDF