Z dziejów bezpieczeństwa wewnętrznego II RP. Policja Województwa Śląskiego wobec ruchu komunistycznego
PDF

Słowa kluczowe

Policja Województwa Śląskiego
województwo śląskie
ruch komunistyczny
zagrożenia II Rzeczpospolitej
1918-1939

Abstrakt

W artykule omówiono najbardziej istotne zagrożenia wynikające z działalności ruchu komunistycznego w województwie śląskim, zwracając uwagę na metody i formy jego działań. Wyeksponowano rolę Policji Województwa Śląskiego w zakresie zapobiegania i zwalczania tego zagrożenia. Scharakteryzowano stosowane metody pracy operacyjno-śledczej oraz skuteczność podejmowanych działań.

PDF