Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

DOCTRINA publikuje prace w językach obcych, ze streszczeniem w języku polskim oraz prace w języku polskim ze streszczeniami w językach obcych. Redakcja przyjmuje prace nie przekraczające 40 tys. znaków (1 arkusz). Do artykułu należy dołączyć streszczenie o obj. max. 10% tekstu głównego oraz słowa kluczowe. Ponadto na końcu powinna znajdować się wyodrębniona bibliografia załącznikowa. Recenzje książek wydawanych po polsku publikuje się w językach obcych (zalecane), natomiast recenzje książek wydawanych w językach obcych mogą być publikowane po polsku lub w języku obcym (preferowany język angielski). 

DOCTRINA publikuje artykuły naukowe w języku polskim i kongresowych językach obcych, ze streszczeniem w języku angielskim i słowami kluczowymi. Redakcja przyjmuje prace nie przekraczające 40 tys. znaków (1 arkusz) w formacie: doc i rft. Publikowane są również recenzje i sprawozdania.

DOCTRINA pismo ukazuje się jako rocznik. Artykuły i recenzje można przesłać na adres Redakcji biorąc pod uwagę, że zamknięcie materiałów kolejnych numerów odbywa się we wrześniu. 

DOCTRINA redakcja nie płaci honorariów. Pełne teksty ukazują się w wersji papierowej i elektronicznej na stronie pisma oraz są dostępne w bazach indeksowych. Publikacja w Doctrinie jest bezpłatna.

Czasopismo publikuje na licencji CC BY-NC 3.0 PL

Informacje o zakresie licencji dostępne są tutaj.

Postanowienia umowy licencyjnej.

Licencja Creative Commons

 

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.