Redaktor naczelny:  dr hab. Adam Bobryk, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH)
Zastępca redaktora naczelnego:  dr hab. Cezary Kalita, prof. ucz.,
UPH
Sekretarz redakcji:  dr Marlena Drygiel-Bielińska,
UPH

Redaktor ds. promocji i baz danych: dr Maciej Tołwiński, UPH

Redaktorzy językowi: język rosyjski – dr Aldona Borkowska, UPH; język angielski – dr Katarzyna Łaskarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (PSW)

Redaktor statystyczny: dr Elżbieta Szczygielska, PSW

Redaktorzy tematyczni:
filozofia, etyka:
dr hab. Cezary Kalita, prof. ucz, UPH; historia najnowsza: dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek, UPH; nauki o bezpieczeństwie: dr Paweł Szmitkowski, UPH, dr Beata Gałek, UPH; socjologia, politologia: dr hab. Adam Bobryk, prof. ucz, UPH; stosunki międzynarodowe: dr Marlena Drygiel-Bielińska, UPH, doc. dr Wiktoria Borecka, Homelski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. P.O. Suchowo (Białoruś)

Członkowie redakcji: dr Izabela Kochan, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; dr Elżbieta Kuzborska, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Litwa); doc. dr Uladzimir Liaushuk, Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały (Białoruś); mgr Kristiina Silvan, Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia); dr Józef Szymeczek, Uniwersytet w Ostrawie (Czechy); doc. dr Oksana Zelena, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki (Ukraina)

Projekt okładki: mgr Mieczysław Legus

 

Rada Naukowa:

dr hab. Stanisław Topolewski, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (przewodniczący); dr hab. Maria Gołębiewska, prof. ucz., Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; prof. dr Vladimiras Gražulis, Uniwersytet Michała Römera (Litwa); dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; prof. dr hab. Wiktor Kirienko, Homelski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. P.O. Suchowo (Białoruś); prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Mariusz Kubiak, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; prof. dr hab. Michael J. Mikoś, University of Wisconsin-Milwaukee (USA); doc. dr Rusłan Puzikow, Tambowski Państwowy Uniwersytet im. G.R. Dzierżawina (Rosja); prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku; prof. dr Igor N. Sharukho, Mohylewski Państwowy Uniwersytet im. A.A. Kuleszowa (Białoruś); prof. dr hab. Władimir Snapkowski, Białoruski Uniwersytet Państwowy (Białoruś); prof. dr hab. Liudmyla Sokurianska, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina (Ukraina); prof. dr hab. Fedor Szandor, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy (Ukraina); prof. dr hab. Swietłana Szczudło, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki (Ukraina); prof. dr hab. Vladislavs Volkovs, Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Łotwa); prof. dr hab. Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo (Norwegia); prof. dr hab. Jacek Wódz, Akademia WSB; prof. dr hab. Paul Zawadzki, Uniwersytet Pantheon-Sorbonne (Francja); dr hab. Jacek Zieliński, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; dr hab. Cezary Żołędowski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski