Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Cezary Kalita 
Sekretarz redakcji: dr hab. Adam Bobryk prof. uczelni

Członkowie redakcji: dr Renata Tarasiuk, dr Paweł Szmitkowski, dr Aldona Borkowska, dr Marlena Drygiel-Bielińska

Redaktorzy tematyczni:

Stanisław Jaczyński (historia najnowsza)

Cezary Kalita (filozofia)

Adam Bobryk (socjologia)

Renata Tarasiuk (politologia, nauki o bezpieczeństwie, stosunki międzynarodowe)

Redaktorzy językowi:
dr Renata Tarasiuk (język polski)
dr Aldona Borkowska (język rosyjski)
dr Katarzyna Łaskarzewska (język angielski)


Redaktor statystyczny: dr Elżbieta Szczygielska

Rada Naukowa:

Zofia Chyra–Rolicz (przewodnicząca), Maria Gołębiowska, Vladimiras Gražulis (Litwa), Stanisław Jaczyński, Stanisław Jarmoszko, Wiktor Kirienko (Białoruś), Michał Klimecki, Jarosław Kozuba, Rosłan Puzikow (Rosja), Władimir Snapkowski (Białoruś), Swietłana Szczudło (Ukraina), Paul Zawadzki (Francja), Jacek Zieliński, Janusz Zuziak