Przesłanie symboliki liczby trzy w kulturze ludowej Białorusinów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.14

Słowa kluczowe:

symbol, liczby, kultura ludowa, religia, obrzędy, magia, mity, Białorusini

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono rolę symboli w życiu jednostek i grup. Szczególną uwagę zwrócono na symboliczne znaczenie liczby trzy w kulturze ludowej Białorusinów, a dokładniej w obrzędach kalendarza ludowego, scenariuszach ceremonii zaślubin, rytuale narodzin, obrzędach związanych z chrztem, śmiercią i żałobą. Ukazano także dominującą rolę liczby trzy w mitologii i ustnej poetyckiej spuściźnie Białorusinów (szczególnie w zaklęciach i bajkach). Analiza literatury naukowej i wywiadów badawczych dowodzi, że liczby są uniwersalnym językiem, ponieważ zawierają informacje o źródle wierzeń kulturowych, o normach i wartościach różnych społeczeństw oraz o relacjach zachodzących między ich przedstawicielami.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Siegień-Matyjewicz, A. J. (2023). Przesłanie symboliki liczby trzy w kulturze ludowej Białorusinów. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.14