Zmiany struktury płci na Uniwersytecie w Dubrowniku od momentu jego założenia (2004/5) do (2022/3)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.11

Słowa kluczowe:

struktura płci, Uniwersytet w Dubrowniku, studenci

Abstrakt

Kobiety stanowią 40% światowej siły roboczej i połowę populacji studentów w krajach rozwiniętych. Dlaczego zatem, jak analizujemy zatrudnienie kobiet na uczelniach, w hierarchii akademickiej obserwujemy zjawisko ich nieproporcjonalnie mniejszego udziału? Uniwersytet w Dubrowniku jest stosunkowo młodą instytucją i stanowi dobry przedmiot badań w zakresie struktur płciowych wśród pracowników naukowych, ponieważ nie ma tu „starych struktur”, czyli podstawowego czynnika dyskryminacji paternalistycznej. Pierwszy rocznik instytucji został opublikowany w 2004 roku; zauważamy, że wówczas na Uniwersytecie było tylko kilka kobiecych profesorów i jedna kobieta na stanowisku decyzyjnym. W porównaniu do najnowszego rocznika opublikowanego w 2021/22 roku (20 lat później), sytuacja dotycząca równości płci uległa radykalnym zmianom dzięki zatrudnieniu wielu młodych badaczek. Niemniej jednak, mężczyźni nadal dominują w hierarchii, a możemy zauważyć różnicę między „męskimi” a „żeńskimi” wydziałami zarówno wśród studentów, jak i kadry naukowej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Stagl-Škaro, N., & Ipšić, I. (2023). Zmiany struktury płci na Uniwersytecie w Dubrowniku od momentu jego założenia (2004/5) do (2022/3). Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.11