Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w ujęciu teoretycznym i prawnym w aspekcie bezpieczeństwa finansowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.09

Słowa kluczowe:

przeciwdziałanie praniu pieniędzy, instytucje obowiązane, Główny Inspektor Informacji Finansowej, jednostki współpracujące, przestępczość gospodarcza, bezpieczeństwo finansowe

Abstrakt

Pranie brudnych pieniędzy to zjawisko, które posiada negatywny wpływ na bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych. Wpływa także destabilizująco na funkcjonowanie rynku finansowego. W artykule poruszona została problematyka prania brudnych pieniędzy jako jednego z rodzajów przestępstw gospodarczych. Proceder został przedstawiony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz literatury przedmiotu dotyczącej badanego zjawiska. Celem artykułu była prezentacja zagadnienia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, definicji prezentowanych w literaturze przedmiotu, a także zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Storska, P. (2023). Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w ujęciu teoretycznym i prawnym w aspekcie bezpieczeństwa finansowego. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.09