Casus Hamasu w Strefie Gazy wobec Palestyńskiej Władzy Narodowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.08

Słowa kluczowe:

władza polityczna, Palestyńska Władza Narodowa, Hamas, Fatah

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena roli, jaką odgrywa Hamas w perspektywie rywalizacji o ustanowienie i utrzymanie władzy na terytoriach palestyńskich. Narracja obejmuje analizę: struktur władzy, okoliczności ustanowienia rządu Hamasu w Strefie Gazy, ambicji politycznych Hamasu, rywalizacji o władzę w perspektywie diachronicznej. Deskrypcji poddano struktury władzy, główne założenia polityki zewnętrznej i wewnętrznej oraz determinanty, które wpłynęły na ich kształt. Eksplanacji poddano implikacje walki o władzę w procesie destabilizacji wewnętrznej środowiska politycznego i społecznego na terytoriach palestyńskich oraz skutki dwuwładzy na terytoriach palestyńskich. W konkluzjach wskazano też możliwości przezwyciężenia obecnej sytuacji. Zwrócono również uwagę na postrzeganie palestyńskiej „gry o tron” przez znaczących „aktorów” środowiska międzynarodowego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Tarasiuk, R. (2023). Casus Hamasu w Strefie Gazy wobec Palestyńskiej Władzy Narodowej. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.08