Demokracja konsocjalna i zielony konsumpcjonizm w aspek-cie funkcji społeczeństwa prulalistycznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.07

Słowa kluczowe:

społeczeństwo pluralistyczne, stowarzyszenie, zielony komsumpcjonizm

Abstrakt

Problemem głównym artykułu jest brak konsensusu w Bośni i Hercegowinie (dalej B&H). Poruszona jest również tematyka cech społeczeństwa pluralistycznego (dalej PS) w Bośni i Hercegowinie oraz społeczeństwa pluralistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem demokracji konsocjonalnej (dalej CD) i zielonego konsumeryzmu (dalej GC). Nierozwiązane kwestie przedpolityczne B&H nawet w XXI wieku warunkują zastosowanie CD i alternatywnych rozwiązań rozwojowych – GC oraz zielonej i cyrkularnej gospodarki (dalej GE, CE). Cele naukowe artykułu to: opis, zrozumienie, wyjaśnienie i przewidywanie. Stosowane są metody analityczno-dedukcyjne i porównawcze, a także studium przypadku B&H. Głównym rezultatem jest odkrycie GC jako wymogu PS dla procesu zrównoważonego rozwoju.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Slijepčević , D., Dąbrowska-Prokopowska, E., & Vejnović, D. (2023). Demokracja konsocjalna i zielony konsumpcjonizm w aspek-cie funkcji społeczeństwa prulalistycznego. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.07