Organizacje kombatanckie a tożsamość zbiorowości lokalnej na przykładzie Morąga i okolic. Część II

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.06

Słowa kluczowe:

kombatanci, tożsamość, społeczność lokalna, rodzina, Morąg

Abstrakt

Celem tekstu jest umiejscowienie cech tożsamości członków organizacji kombatanckich w specyficznej społeczności lokalnej Morąga i okolic, naznaczonej skutkami II wojny światowej. Do najważniejszych czynników tożsamościowotwórczych należą zatrudnienie i rodzina, obok przynależności związkowej. Te czynniki są silnie warunkowane procesem osadnictwa. Wartość przeszłości dla tożsamości zmienia się w czasie – wraz z potrzebami kombatantów. Analizie poddano dokumenty wywołane przez organizacje kombatanckie, w tym życiorysy członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Związku Inwalidów Wojennych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Gałęziowska, M. (2023). Organizacje kombatanckie a tożsamość zbiorowości lokalnej na przykładzie Morąga i okolic. Część II. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.06