Wpływ wojny w Ukrainie na rozwój NATO. Wizja NATO 2030

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.04

Słowa kluczowe:

Ukraina, wojna, NATO, rozwój, Wizja 2030

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza możliwych scenariuszy wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz konsekwencji politycznych i militarnych dla NATO, przy uwzględnieniu decyzji politycznych i militarnych związanych ze Szczytem NATO w Madrycie w 2022 roku, nową Koncepcją Strategiczną NATO (NSC) z 2022 roku i Agendą NATO 2030. Wynik konfliktu na Ukrainie jednoznacznie określi zdolność polityczną, instytucjonalną i militarną Sojuszu NATO. Ponadto niezachodnie platformy integracji politycznej i militarnych, takie jak CSTO, BRICS, SCO zwiększą poziom współpracy politycznej, gospodarczej i militarnej ich państw członkowskich. Dlatego strategiczna perspektywa możliwego spadku zdolności politycznych, gospodarczych i militarnych Stanów Zjednoczonych i NATO oraz wzrostu zdolności politycznych, gospodarczych i militarnych BRICS i SCO stają się prawdopodobne. Agenda 2030 przedstawia strategiczne propozycje rozwoju NATO – pogłębione konsultacje polityczne i wojskowe między Sojusznikami, wzmocnienie zdolności odstraszania i obrony, utrzymanie opartego na zasadach międzynarodowego porządku, zwiększenie odporności, utrzymanie przewagi technologicznej, kontynuowanie Polityki Otwartych Drzwi NATO, zwiększenie szkoleń i budowanie zdolności, walka i dostosowanie się do zmian klimatycznych, inwestowanie w zdolności finansowe NATO oraz alokacja zasobów na budżety obronne państw członkowskich Sojuszu. Wyzwaniem politycznym pozostaje: spójność polityczna Sojuszu w kwestii Polityki Otwartych Drzwi NATO, w tym przystąpienia Ukrainy jako państwa członkowskiego oraz współpraca w dziedzinie politycznej, gospodarczej i militarnej między Federacją Rosyjską a Chinami.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Rublovskis, R. (2023). Wpływ wojny w Ukrainie na rozwój NATO. Wizja NATO 2030. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.04